Yritys

FinnHarvest toimii metsän ehdoilla ja asiakasta kuunnellen.

Finnharvest toimii metsän ehdoilla ja asiakasta kuunnellen

FinnHarvest on viidelle vuosikymmenelle ulottuvan historiansa aikana kurkottanut Savon saloilta Keski-Euroopan savotoille. Vaikka teknologia ja työtavat ovat muuttuneet paljonkin, metsätyön luonne on edelleen sama.

Vuonna 1969 perustetusta FinnHarvestista on kasvanut yksi Suomen merkittävimmistä puunkorjuuyrityksistä, joka katsoo tulevaisuuteen jalat vakaasti kiinni itäsuomalaisissa metsämaissa. Taustalla vaikuttavat perheyrityksen arvot, mikä tarkoittaa toisista välittämistä ja elämistä metsän kiertokulun mukana.

Metsä on tuonut leivän jo viidelle vuosikymmenellä

FinnHarvestin tarina alkoi Sulo Piirosen Heinävedellä perustamasta Palokin Puunsiirrosta. Vetovastuu yrityksestä siirtyi Sulon pojille 1990-luvun alussa juuri parahiksi laman koittaessa. Ajat olivat tiukat, mutta niistä selvittiin samoilla Sulon opeilla kuin siihen asti ja sen jälkeenkin. Niitä ovat rehellisyys, nöyryys, toisen arvostaminen ja tinkimätön asenne työntekoon. 

"2020-luvun savotoille FinnHarvestia vievät reilu 65 ammattitaitoista työntekijää, pitkät ja hyvät yhteistyökumppanit sekä se sama henkilökohtainen suhde metsään, jonka ansiosta yritys ylipäätään on olemassa", sanoo FinnHarvest Oy:n toimitusjohtaja Esa Piironen.

FinnHarvestille työn merkitys on siinä, että luonto voi hyvin ja säilyy. Se, miten puuta hyödynnetään ja hoidetaan on osa metsän kiertokulkua.

"Metsäalalla toimiminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että elämme nöyrinä mukana metsän kierrossa ja autamme kumppaneitamme samaan. Koska olemme tekemisissä uusiutuvien luonnonvarojen kanssa, on meidän katsottava kauas tulevaisuuteen eikä vain tuijottaa lyhyen aikavälin tulosta. Tätä työtä tehdään metsän ehdoilla, ja vain siten pystymme jatkamaan tulevaisuudessakin", hallituksen puheenjohtaja Pasi Piironen kuvailee.

Koko FinnHarvestin historian ajan tavoitteena on ollut auttaa Suomen metsiä pysymään elinvoimaisina. Tämä metsätyön henki on säilynyt, mutta kaikki muu oikeastaan on muuttunut. Nykypäivän metsäyritys ei työllistä kessu suussa reuhtovia tukkijätkiä vaan pitkälle kouluttautuneita ammattilaisia, joilta vaaditaan yhä erikoistuneempaa osaamista.

"Kehitymme metsäteollisuuden ja sen tuotteiden mukana ja vastaamme niiden tarpeisiin. Ei riitä, että osaa kaataa puita ja kantaa ne nättiin pinoon tienvarteen, vaan palvelun on oltava kokonaisvaltaista ja toimitusketjun jokaisen lenkin tehtäviensä tasalla. Sujuvaan prosessiin tarvitaan kokonainen ja ehjä tiimi, mikä puolestaan vaatii uudenlaista osaamista ja uudenlaisia työtehtäviä," kertoo henkilöstöpäällikkö Otto Piironen.

Läsnä toisia varten

Puunkorjuu on etätyötä sanan varsinaisessa merkityksessä. Yksiköt ovat hajallaan kuka missäkin korvessa, eikä kollegoita välttämättä näe viikoittainkaan. Työn luonne tuo siis omat haasteensa sille, että henkilöstö pysyisi kasassa yhtenä joukkueena. Kuopion Pitkälahdessa sijaitsevasta pääkonttorista on haluttu tehdä kotipesä, jonka turviin jokaisen on helppo palata.

"Meille jokainen työntekijä on yhtä tärkeä, eikä meillä ole turhia hierarkioita. Kaikilla meillä on omat vahvuutemme ja niitä porukassa hyödyntämällä yllämme parhaaseen tulokseen. Jokaista ei laiteta samaan muottiin, vaan työn saa tehdä omien vahvuuksien kautta. Me työnantajina autamme löytämään tuon oman roolin", Otto Piironen sanoo. 

Perheyrityksen arvot näkyvät siinä, ettei ketään jätetä arjessa yksin. Asioista avoimesti puhuminen, joustaminen ja aito läsnäolo työntekijän arjessa ovat avaimet henkilöstön hyvinvointiin.

"Olemme aidosti kiinnostuneita ihmisistä. Vaikkei meillä olisi juuri tällä hetkellä tarjota työtä, meille voi silti tulla käymään ja tutustumaan. Olemme avoimia kaikenlaiselle yhteistyölle myös oppilaitosten kanssa. Rekrytointi on jatkuva prosessi ja tärkeä osa toimintaamme metsänhoitajina. Siten varmistamme, että meillä on tarvittava osaaminen myös jatkossa."

Jatkuva kehittyminen niin työnantajina kuin työntekijöinä merkitsee sitä, että toimintatapoja päivitetään ja uudistetaan koko ajan. FinnHarvest haluaa tehdä asiat omalla tavallaan ja satsata siihen mikä henkilöstöä parhaiten työssä tukee. 

"Tukemalla ja kuuntelemalla toisiamme ja yhdistelemällä eri ihmisten erilaisia vahvuuksia varmistamme ettemme jämähdä. Jatkuvuus on meille tärkeä arvo, se koskee niin metsää kuin yritystämmekin. Hyvinvoiva metsä vaatii hoitajikseen hyvinvoivia ihmisiä", Pasi Piironen toteaa.

Piled logs on the side of the road at sunset

Perinteisiin nojaava mutta nykyaikainen metsäpalveluyritys

Kuten sanottu, nykypäivän metsätyö on muutakin kuin puunkorjuuta. Asiakkaat haluavat kokonaisvaltaista palvelua, johon kuuluu esimerkiksi myös metsänhoitoa ja -suunnittelua. Sanalla sanoen asiakas siis haluaa ennen kaikkea kumppanin. Se tarkoittaa sitä, että metsäyritysten on tiivistettävä yhteistyötään pystyäkseen palvelemaan mahdollisimman hyvin.

"Alalla aletaan herätä siihen, että eri yritykset voivat auttaa toinen toisiaan yhteistyössä. Tulevaisuudessa toimitusketju on yhtenäisempi, kun se tehdään oikeasti porukalla. Kumppanuusajattelu osoittaa myös sen, että koko ala kehittyy jatkuvasti tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Suomalaisen metsän hyvinvointi halutaan turvata jatkossakin", Esa Piironen sanoo.

Tämän päivän moderni metsänhoito vaatii koulutettuja ammattilaisia, jotka ymmärtävät alaa monesta näkökulmasta. Kehitys tuo jatkuvasti uusia haasteita muun muassa digitalisaation muodossa. Tässä ympäristössä selviämiseen tarvitaan niin käytännön osaamista ja maalaisjärkeä kuin huippukoulutustakin.

"Pitää elää luonnon kanssa yhdessä. Ammattilainen kaataa puun, mutta haluaa että metsä kasvaa edelleen. Metsän kiertokulun edistäminen ja tukeminen on yhtä lailla elinehto nykyään kuin se oli 50 vuotta sitten. Sinä aikana kun minä olen ollut metsäalalla, on Suomen metsien puumäärä kaksinkertaistunut. Metsää siis kasvaa enemmän kuin sitä kaadetaan, ja se on hyvän metsänhoidon ansiota. Se kertoo meidän suhtautumisestamme metsään, emme halua jättää sitä oman onnensa nojaan", Pasi Piironen päättää.

haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä

Mitä meille kuuluu

hakkuupalvelut

Sopisitko meille asiakasvastaavaksi?

Sinä metsäalan ammattilainen, tule meille ohjaamaan ja kehittämään puunkorjuuta. Luot
Lue lisää

FinnHarvest Oy laajentaa pitkäaikaista liiketoimintaansa Saksassa

FinnHarvest on perustanut tytäryhtiön, FinnHarvest GmbH:n Saksaan. Tytäryhtiön päätehtävänä on
Lue lisää