FinnHarvest Oy laajentaa pitkäaikaista liiketoimintaansa Saksassa

FinnHarvest on perustanut tytäryhtiön, FinnHarvest GmbH:n Saksaan. Tytäryhtiön päätehtävänä on tukea ja laajentaa FinnHarvest Oy:n liiketoimintaa Saksassa ja Keski-Euroopassa. FinnHarvest GmbH:n toimitusjohtajana on aloittanut metsänhoitaja Olli Oksanen MBA. Ollilla on pitkä kansainvälinen johtajakokemus.

 “Suomalaisella metsäalanosaamisella on hyvä maine Saksassa ja Keski-Euroopassa. FinnHarvest Oy on tullut sielläkin tunnetuksi osaavana ja luotettavana puunkorjuun yhteistyökumppanina kuluneiden vuosien aikana . Nyt on oikea aika ottaa seuraava kansainvälistymisaskel”, hän sanoo. 

Jatkossa FinnHarvest operoi Saksassa kahden yhtiön voimalla, hakkuutoiminnasta vastaa tulevaisuudessakin vahva suomalaisten metsäammattilaisten osaajaryhmä.

Lisätietoja antavat: 

FinnHarvest Oy:n kansainvälisten operaatioiden johtaja Manuel Schmid, puh. +358449808230

FinnHarvest GmbH:n toimitusjohtaja Olli Oksanen, puh. +491723000133

”Vuonna 1969 perustetusta FinnHarvestista on kasvanut yksi Suomen merkittävimmistä puunkorjuuyrityksistä, joka katsoo tulevaisuuteen jalat vakaasti kiinni itäsuomalaisissa metsämaissa. Taustalla vaikuttavat perheyrityksen arvot, mikä tarkoittaa toisista välittämistä ja elämistä metsän kiertokulun mukana. Yhtiö kehittää jatkuvasti liiketoimintaprosessejaan sekä etsii uusia mahdollisuuksia kasvulle ja kansainvälistymiselle. ”