Metsä­talouden tulevaisuus

FinnHarvest seuraa jatkuvasti kaikkia tulevia trendejä ja varmistaa olevansa ajan tasalla kaikista uusimmista uutisista ja ympärillämme olevista trendeistä.

”Metsä 4.0” (digitaalinen metsä) – metsä­talouden tulevaisuus

Viimeisimmän teollisen vallankumouksen (1969) ja erityisesti internetin keksimisen jälkeen teknologian aiheuttama disruptio on jatkuvasti vaikuttanut arkeemme kaikilla osa-alueilla. Tätä kehitystä kuvaa seuraava esimerkki: nykyaikainen Apple iPhone pystyisi viemään onnistuneesti päätökseen yhtä aikaa 120 miljoonaa Apollo 11 -lentoa, kuuhun laskeutuminen mukaan luettuna.

Olemme juuri nyt seuraavan merkittävän muutoksen eli ”kolmannen/neljännen teollisen vallankumouksen” (lähteestä riippuen) ja sen mukana teollisuus 4.0:n käännekohdassa.

Niin perinteinen kuin metsätaloussektori onkin, tämäkään ala ei selviä uusimman teknologian tulosta ilman merkittäviä muutoksia. Teknologiset innovaatiot löytävät tiensä varmasti myös metsätalouteen ja vaikuttavat seuraaviin aloihin:

  • Metsänhoito ja metsänhoitoteknologia
  • Koneet, laitteet, työkalut ja muut metsänhoitoteknologian apuvälineet
  • Uudet hakkuuseen ja keruuseen liittyvät teknologiat ja prosessit, mukaan luettuina kuljetusvälineet
  • Logistiikka- ja varastojärjestelmät
  • Tietojärjestelmät ja tietoliikenne

"Esineiden internet" metsässä

”Kolmanteen/neljänteen teolliseen vallankumoukseen” liittyy monia asioita, mutta tämän murroksen digitaalisen puolen osalta keskeisiä teknologioita tutkitaan, testataan ja toteutetaan parhaillaan. ”Esineiden internet metsässä” varmistaa, että raaka-ainepuu toimitetaan kestävämmin ja tarkemmin kuin ennen.

Pääasiassa vallankumous tarkoittaa nyt sitä, että voimme hallita kaikkia prosessejamme digitaalisesti ja jopa simuloida koko arvoketjun.

FinnHarvest seuraa jatkuvasti kaikkia tulevia trendejä ja varmistaa olevansa ajan tasalla kaikista uusimmista uutisista ja ympärillämme olevista trendeistä.

Abstraktin aiheen ymmärtämisen tueksi saatat haluta syventää tietämystäsi katsomalla tämän FPInnovationsin videon: ”metsätalous 4.0”:

Mitä meille kuuluu

hakkuupalvelut

Sopisitko meille asiakasvastaavaksi?

Sinä metsäalan ammattilainen, tule meille ohjaamaan ja kehittämään puunkorjuuta. Luot
Lue lisää

FinnHarvest Oy laajentaa pitkäaikaista liiketoimintaansa Saksassa

FinnHarvest on perustanut tytäryhtiön, FinnHarvest GmbH:n Saksaan. Tytäryhtiön päätehtävänä on
Lue lisää